About me

La meva tasca principal la realitzo com a professor, tutor i investigador a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’educació i l’esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull.
Coordinador de Títols Propis i Formació continuada de la FPCEE Blanquerna – URL.
Imparteixo l’assignatura de Gestió de la informació i TIC en el grau de Mestre on també exerceixo com a tutor. Imparteixo sessions de recerca i publicació de documentació científica en el Màster Universitari en atenció a la diversitat i escola inclusiva entre d’altres matèries
Sóc investigador del Grup Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (PSITIC),  de la URL i membre del Servei d’Orientació Pedagògica en l’ús de les TIC (SOPTIC) de la FPCEE Blanquerna.
Imparteixo docència regularment als estudis de postgrau a la Facultat de Comunicació i relacions Internacionals Blanquerna, a l’Escola D’estiu Blanquerna i col•laboro a nivell tècnic i pedagògic amb d’altres institucions i entitats.
Sóc llicenciat en Geografia i Història i doctor en Psicologia.
Visc i treballo a Barcelona, Catalunya

I am a lecturer, tutor and researcher at the Faculty of Psychology, Education and Sport Science Blanquerna, Ramon Llull University, in Barcelona.
Head of Postgraduate courses and Continuing Education at FPCEE Blanquerna-URL
I currently teach Information Management and ICT for undergraduate student teachers, whom I also tutor, and research skills for the Sciences on the University Master’s Degree Course in Attention to Diversity and Inclusive Education.
I am a member of Social Pedagogy and Information and Communication Technologies research group, and offer support within the ICT Learning Support Unit (Servei d’Orientació Pedagògica en l’ús de les TIC).
I regularly teach at Blanquerna’s Teacher Education Summer School, and collaborate with other educational institutions.

Em podeu escriure a: jordisl@gmail.com
You can write me: jordisl@gmail.com

Followme