Papers & other things

Martínez-Pampliega, A., Cormenzana, S., Sanz, M., Barni, D., Simon, J., Alomar, E., & Pérez, C. (2018). Metric Goodness of the Adult Prosocialness Scale. Comparative Study of Italy and Spain. The Spanish Journal Of Psychology21, E29. https://doi.org/10.1017/sjp.2018.26

Simon Llovet, J. (2018). El lleó, l’antílop i l’smartphone. RE. Revista de Pensament i Opinió, (96), 10–11. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/RE96octubre2018.pdf

Prats Fernandez, M. À., Carrasco, N., Ojando Pons, E. S., & Simon Llovet, J. (2018). Evidence and evaluation records with personal lear. In EDULEARN18. Retrieved from https://iated.org/concrete3/paper_detail.php?paper_id=66873

Simon Llovet, J., Ojando Pons, E. S., Avila Morera, X., Miralpeix Bosch, A., lopez Vicente, P., & Prats Fernandez, M. À. (2018). Reformulación de los roles del docente y del discente en la educación. El caso práctico del modelo de la Flipped Classroom en la universidad. REXE- Revista de Estudios Y Experiencias En Educación, (2), 53–73. Retrieved from http://www.rexe.cl/ojournal/index.php/rexe/article/view/491/407

Sánchez, J.-A., Rivera, P., & Simón, J. (2017). Visiones de maestros y estudiantes sobre la formación inicial en competencias digitales. In V. Abella, V. Ausín, & V. Delgado (Eds.), Aulas y Tecnología Educativa en evolución. JUTE 2017 (pp. 55–60). Burgos. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/jute2017.pdf

Prats, M. À., Simón, J., & Ojando, E. S. (Eds.). (2017). Diseño y aplicación de la flipped classroom: Experiencias y orientaciones en educación primaria y en la formación inicial de maestros. Barcelona: Grao.

Diseño y aplicación de la flipped classrom.

http://www.grao.com/ca/producte/diseno-y-aplicacion-de-la-flipped-classrom

Simon Llovet, J., Pérez-Testor, C., Alomar, E., Danioni, F., Iriarte, L., Cormezana, S., & Martinez, A. (2017). The Portrait Values Questionnaire: A bibliographic and bibliometric review of the instrument. Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 35(1), 39–50. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/alomavalors2017.pdf

Simon Llovet, J., & Ojando Pons, E. S. (2016). La Fliped Classroom, camino a la innovación pedagógica en la formación inicial de los docentes. Fortalezas y debilidades según la percepción de los estudiantes y el profesorado. In R. S. Campión (Ed.), Actas del II Congreso de Flipped Classroom (pp. 2016–2016). Zaragoza: MT Servicios Educativos,S.L. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/FlippedZaragoza2016.pdf

Simon, J. y Ojando,E. (2016). Interactuar con los estudiantes en clase con soporte TIC. En R. Roig-Vila (Ed.), Tecnología, innovación e investigación en los procesos de enseñanza-aprendizaje (pp. 3049-3054).

Thumbnail

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/61787

Prats, M. À., Coderch, J., Ojando, E. S., Simon, J., & Àvila, X. (2016). Pensamiento computacional y robótica. Una posible fórmula en la formación inicial de maestros. Educaweb, (341). Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/pensamientocomputacionaleducaweb2016.pdf

Simon, J., & Ojando, E. S. (2016). Aplicaciones y recursos online para interactuar con los estudiantes en clase. In R. Roig-Vila (Ed.), EDUcación y TECnología (pp. 554–555). Barcelona: Octaedro. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/comunicacio_edutec_2016.pdf

Simon, J., Ojando, E. S., Avila, X., Prats, M. À., & Miralpeix, A. (2016). Percepció dels estudiants i del professorat del Grau d’Educació Primària de Blanquerna – Universitat Ramon Llull sobre la incorporació experimental de la flipped classroom. Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 1(34), 45–52. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/alomaflipped2016.pdf

Ojando, E. S., Simon, J., Prats, M. À., & Avila, X. (2016). Experiencia de flipped classroom en tres escuelas de Educación Primaria de Barcelona. La percepción de los alumnos de Ciclo Superior. Comunicación Y Pedagogía, (285-286). Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/comunicacionypedagogia2015.pdf

Simon, J., Avila, X., Ojando, E. S., Prats, M. À., & Miralpeix, A. (2016). PICI. Projecte d’Incorporació de la classe Inversa. In VII Jornada d’Innovació Docent URL. Barcelona, España. Retrieved from https://youtu.be/WilL4Zc5yEM

Miralpeix, A., Martínez, E., Simon, J., Cervera, N., Pérez, A., Ojando,E. S., Avila, X., Prats, M. À. (2016). El cancionero: flipped classroom y la actualización de la taxonomía de bloom en la educación musical In CEIMUS. IV. La experiencia creativa en la pedagogía de la música (pp. 267–275). Madrid, España. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/ceimuscancionero2016.pdf

Simon, J., De Britos, C., & Ojando, E. S. (2015). Flip your class with the help of your students. Aula de Innovación Educativa, (246), 21–25. . Retrieved  from http://aula.grao.com/revistes/aula/246-innovacion-en-la-integracion-de-las-tic-en-la-educacion/flip-your-class-with-the-help-of-your-students

Simon, J., De Britos, C., & Ojando, E. S. (2015). Flip your class with the help of your students. Guix. Elements D’acció Educativa, (419), 23–27. Retrieved From http://guix.grao.com/revistes/guix/419-innovacio-en-la-integracio-de-les-tic-a-l-educacio/flip-your-class-with-the-help-of-your-students

Simon, J., & Bermudez, R. (2015). És possible implicar agents externs en els processos avaluatius dels estudiants universitaris utilitzant les xarxes i els entorns en línia? In V Congrés Internacional UNIVEST’15. Els reptes de millorar l’avaluació (pp. 137–141). Girona, España. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/UNIVEST2015.pdf

Simon, J., Ojando, E. S., Avila, X., Prats, M. À., Gonzalez, L., Coderch, J., … Perdigués, B. (2015). Flipped Classroom e innovación educativa en Blanquerna. Educaweb, (313). Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/educaweb2015.pdf

Simon, J., Ojando, E. S., Avila, X., Prats, M. À., Gonzalez, L., & Miralpeix, A. (2015). Project of flipped classroom’s incorporation: an experience between primary schools and university. In M. Carmo (Ed.), END 2015. International conference on education and new developments (pp. 146–150). Porto, Portugal. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/END2015.pdf

Simon, J. (2014). Uso y evaluación de programas abiertos de propósito general para la creación de entornos de aprendizaje colaborativos en línea. Una experiencia de tres cursos. In V. Marin & J. M. Muñoz (Eds.), EDUTEC 2014. El hoy y el mañana junto a las TICS (pp. 1–12). Córdoba, España. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/edutec_xvii_2014.pdf

Simon, J. (2014). Identitat digital, ocupabilitat i inserció laboral. Butlletí Blanquerna, (180). Retrieved from http://premsa.blanquerna.edu/butlleti/Opinio.aspx?NumButlleti=180

Simon, J. (2014). Aprendre i ensenyar a la universitat. Mirar el passat o forjar per al futur. RE. Revista de Pensament I Opinió, (77), 14–17. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/re77gener2014js.pdf

Simon, J., & Alomar, E. (2013). Aprendre a la universitat sota un prisma connectivista. Aprendre en l’era digital. Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 1(31), 43–53. Retrieved from http://www.revistaaloma.net/index.php/aloma/article/view/175/114

Simon, J., & Alomar, E. (2013). Dels Wikis als Pearltrees. Organitzar un espai d’ensenyament/aprenentatge col•laboratiu on-line amb noves eines i nous fonaments teòrics. In UNIVEST 2013 IV Congrés Internacional: estratègies cap a l’aprenentatge col•laboratiu. Girona: Universitat de Girona. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/univestgirona2013.pdf

Alomar Kurz, E., Simon Llovet, J., Riera Piferrer, F., & Fontanet Caparrós, A. (2011). Una proposta d’ensenyament aprenentatge basada en l’aprenentatge cooperatiu i el wiki com a eina afavoridora del treball compartit en els estudis de magisteri. Aloma: Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, (29), 153–172. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/view/248387/332511

Simon, J., Alomar, E., Aramburu, I., Castillo, J. A., Davins, M., & Perez Testor, C. (2010). Conductes de risc en els joves-adults: Projecte YAGISSP. Aloma. Revista de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport, 1(26), 157–179. Retrieved from http://www.raco.cat/index.php/Aloma/article/view/196138/262960

Simon, J. (2010). Joves-adults a Europa: Un estudi transcultural del seu ajustament psicològic a Barcelona, Munic i Milà. Universitat Ramon Llull. Retrieved from  http://www.tdx.cat/handle/10803/9277

Simon, J., Alomar, E., & Riera, F. (2010). Aprender y evaluar cooperativamente con un entorno Wiki. Conclusiones de dos años del Proyecto Wikiant. In EDUTEC 2010: eLearning 2.0 enseñar y aprender en la sociedad del conocimiento. Bilbao: Universidad del País Vasco. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/edutec2010.pdf

Simon, J., Alomar, E., Aramburu, I., Pérez Testor, C., & Valls, C. (2009). Conductes de risc dels/les Joves de Barcelona ciutat i àrea metropolitana. Projecte YAGISS BArcelona. In : I Congrés internacional Joventut i Societat. Joventut i risc. Unes relacions ineludibles? Girona: Universitat de Girona. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/joventutrisc2009.pdf

Alomar, E., Calabuig, F., Martí, M., Pérez, M., Simón, Q., & Simon, J. (2009). El wiki: un nou entorn afavoridor del treball en grups d’aprenentatge cooperatius. In II Congrés Internacional UNIVEST 09: Claus per a la implicació dels estudiants a la universitat. Girona: Universitat de Girona. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/univestgirona2013.pdf

Simon, J. (2005). Prepara’t un “powerpoint” per a les teves classes però no l’ensenyis als teus alumnes.12 propostes d’ús creatiu i multimedial del programa powerpoint. In V Congrés Multimedia Educatiu. Universitat de Barcelona.  Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/MME2005.pdf

Àvila, X., Coderch, J., Prats, M. À., Simon, J., & Gallifa, R. (2002). El servei d’orientació pedagògica en TIC, un pont necessari entre la tecnologia i la docència. In : II Congrés Europeu de Tecnologia de la Informació en l’Educació i la Ciutadania: una visió crítica. Universitat de Barcelona. Retrieved from http://www.jordisimon.com/papers/MME2005.pdf

Simon, J. (1996). Una aplicación de la telemática como soporte curricular. La Revolución Francesa. In P. Marquès & J. Ferrés (Eds.), Comunicación Educativa y Nuevas Tecnologías (pp. 209–215). Barcelona: Praxis.

Fonta, E., & Simon, J. (Eds.). (1996). La grafoanàlisi. El dibuix i l’escriptura. Moià: Raima.
View cover in: http://www.jordisimon.com/papers/EsperanzaFontaLibro.pdf

Under construction….. always….